Fotowoltaika a sprzedaż nadmiaru wyprodukowanej energii

Zakup i montaż fotowoltaiki jest jednorazową inwestycją, która zwraca się już po kilku latach. O oszczędnościach można mówić już pierwszego dnia po zainstalowaniu instalacji PV, która zaczyna produkować energię elektryczną z darmowego promieniowania słonecznego. Nowoczesne panele fotowoltaiczne są niezwykle wydajne, działają nawet podczas pochmurnych dni, ponieważ znajdujące się w nich ogniwa wychwytują nawet niewielkie wiązki rozproszonego światła. Fotowoltaika wiąże się z szeregiem korzyści, możliwe jest nawet odprowadzanie nadwyżki wyprodukowanej energii. Nie brakuje jej w okresie letnim, czyli podczas słonecznych dni. Można wobec tego nie tylko oszczędzać, ale też zarabiać na minielektrowni.

Czy można sprzedać nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną?

Na opłacalność fotowoltaiki wpływa wiele czynników, a jednym z nich jest możliwość sprzedaży nadmiaru wyprodukowanej energii przez instalację PV. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie jest to opcja dostępna dla każdego użytkownika. W przypadku osób fizycznych, czyli prosumentów indywidualnych niemożliwe jest sprzedawanie energii. Co w takim razie mogą oni z nią zrobić? Pozostaje przekazanie nadwyżek do sieci, ale nie trzeba martwić się o ich przepadnięcie. Oddana energia elektryczna może zostać odebrana od operatora, który da upust na zakup energii. Z kolei do skorzystania z systemu upustu niezbędna jest faktura zarówno za energię, jak i jej dystrybucję. Wystarczające będzie też uzyskanie zgody na rozliczanie faktur prosumenckich od jej sprzedawcy. Istotną kwestią jest to, jaką moc ma zamontowana instalacja. Jeśli nie przekracza ona 10 kWp, można liczyć na odebranie aż 80% energii wprowadzonej do sieci. Współczynnik zmniejsza się z 0,8 do 0,7 przy instalacjach o mocy 10-50 kWp. Trzeba też pamiętać o tym, że konieczne jest rozliczenie nadwyżki w ustalonym terminie. Obecnie jest to aż 365 dni od daty wprowadzenia energii do sieci wyprodukowanej przez minielektrownię. Jeśli nie chce się ponosić strat, to kluczowe będzie prawidłowe oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego.

Zgodnie z przepisami prawa prosumenci indywidualni nie mogą czerpać żadnych korzyści materialnych ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Nieco inaczej wygląda to w przypadku nieprosumenckiego gospodarstwa domowego, które w niektórych przypadkach może sprzedawać nadwyżki energii do sieci. Wymaga to jednak przyłączenia mikroinstalacji do sieci na umowach rozdzielonych. Inwestor będący właścicielem mikroinstalacji może podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Zostaną w niej zawarte zapisy dotyczące zakresu rozliczania energii wprowadzonej do sieci i stawka ustalona przez Prezesa URE oraz okres rozliczony i termin płatności. Na podstawie takiej umowy zakład energetyczny zostanie zobowiązany do kupienia nadmiaru energii elektrycznej wyprodukowanej przez mikroinstalację. Z kolei osoba fizyczna niebędąca prosumentem musi wystawić sprzedawcy rachunek uproszczony, czyli fakturę VAT. Wiąże się to też z koniecznością rozliczenia się z urzędem skarbowym na koniec każdego roku kalendarzowego i zapłacenia podatku od sprzedanej energii elektrycznej.

żarówka i monety

Czy przedsiębiorcy mogą sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej?

Jako że coraz więcej firm decyduje się na zakup i montaż instalacji PV, należy zastanowić się nad tym, czy mogą oni sprzedawać nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej przez mininstalację. Owszem, jest to możliwe, ale zgodnie z nowelizacją ustawy OZE przedsiębiorcy mogą ją teraz także magazynować w sieci operatora energetycznego i odebrać ją w okresie mniejszej wydajności instalacji PV. Przekłada się to na ogromne oszczędności dla każdego przedsiębiorstwa inwestującego w fotowoltaikę. Mogą zatem obecnie wytwarzać darmową energię z promieniowania słonecznego, spieniężać jej nadwyżki oraz obniżać rachunki za prąd. Nie ma żadnych zastrzeżeń do produkowania energii elektrycznej na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oczywiście wytwarzanie energii nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności. Możliwe jest produkowanie energii wyłącznie w mikroinstalacjach o mocy nieprzekraczającej 50 kWp.