Jakie uprawnienia są niezbędne przy montażu pomp ciepła, fotowoltaiki i systemów rekuperacji?

Wybranie porządnego systemu fotowoltaiki lub niezawodnej pompy ciepła to dopiero połowa drogi do sukcesu. Bardzo ważne jest również to, aby wybrać profesjonalną ekipę, która oferuje swoim klientom nie tylko fachowe doradztwo i montaż, ale również kompleksowy serwis. Z praktycznego punktu widzenia najbezpieczniejszym wyborem będą fachowcy, którzy mogą pochwalić się nie tylko dużym doświadczeniem, ale również odpowiednimi uprawnieniami.

Kto może zainstalować panele fotowoltaiczne?

Jeżeli chodzi o mikroinstalacje, to zgodnie z aktualnymi przepisami nie wymagają one specjalnego pozwolenia z urzędu. Mowa tutaj oczywiście jedynie o przydomowych elektrowniach słonecznych o mocy do 50 kWp. Pamiętać należy jednak o tym, że fotowoltaika działająca w trybie on-grid musi oczywiście spełniać stosowne wymagania stawiane przez zakład energetyczny. Aby uniknąć problemów, warto skorzystać z usług fachowców, którzy posiadają specjalne uprawnienia. Pomoc specjalistów przyda się nie tylko podczas przeprowadzania prac montażowych, ale również już przy wykonaniu samego projektu instalacji PV. Bardzo ważne jest również to, aby projekt instalacji fotowoltaicznej dokładnie uzgodnić pod kątem przepisów pożarowych instalacji powyżej 6,5 kWp.

Jakie kwalifikacje są wymagane?

Instalacje fotowoltaiczne i montaż pomp ciepła powinny być wykonywane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi. Kluczową rolę odgrywa tutaj oczywiście rodzaj specjalizacji. Najbardziej ceniona jest specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Najlepiej zatrudnić monterów, którzy posiadają certyfikat UDT w zakresie instalacji danego rodzaju urządzeń. W Polsce wydawane są także specjalne świadectwa kwalifikacyjne, które upoważniają do zajmowania się eksploatacją wybranych urządzeń, sieci i instalacji. Opisywane uprawnienia umożliwiają montaż, podłączenie instalacji fotowoltaicznych oraz systematyczną konserwację.

Czy system rekuperacji wymaga specjalnych uprawnień?

Rekuperacja identycznie jak fotowoltaika i pompy ciepła wymaga odpowiednich uprawnień. Z praktycznego punktu widzenia najlepiej zatrudnić instalatorów, którzy zajmują się nie tylko montażem, ale również przeglądami i ewentualnymi naprawami sprzętu. Klimatyzacja będzie działać sprawnie tylko wtedy, gdy wykona się fachowy przegląd przed i po sezonie. Przy systemach rekuperacji najważniejszymi uprawnieniami jest F-GAZ. Dotyczą one instalowania, serwisowania, konserwowania nie tylko urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, ale również pomp ciepła, a także popularnych agregatów chłodniczych, które spotkać można w samochodach ciężarowych.

panel fotowoltaiczny

Jakie są kategorie uprawnień F-GAZ?

Wymienione powyżej uprawnienia F-GAZ można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest kategoria I i II, która dotyczy montażu, konserwacji i serwisu urządzeń stacjonarnych. Warto wspomnieć także o tym, że uprawnienia I i II dotyczą również odzysku gazów fluorowanych z popularnych sprzętów stacjonarnych oraz ruchomych. Jeżeli chodzi o kategorię III, to włącza ona dodatkowo odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych nie tylko w stosunku do stacjonarnych, ale również ruchomych sprzętów klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Ostatnią grupę stanowi kategoria IV, która z kolei włącza dodatkowo kontrolę powyżej wymienionych urządzeń pod kątem wycieków.

Jakie uprawnienia dla pomp ciepła?

Pompy ciepła, które zawierają F-GAZy podlegają oczywiście odpowiednim wymaganiom, które dokładnie są określone w specjalnej Ustawie F-GAZowej. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że osoby, które pracują przy pompach ciepła, powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, które są potwierdzone certyfikatem. Certyfikat niezbędny jest między innymi przy kontrolowaniu szczelności urządzeń, które zawierając co najmniej pięć ton ekwiwalentu CO2 F-GAZów. Uprawnienia są wymagane również przy montażu pomp ciepła, a dokładniej mówiąc przy wykonaniu jej układu chłodniczego. Identycznie wygląda sytuacja w przypadku serwisowania, konserwacji i naprawy układu chłodniczego w pompach ciepła. Mało osób zdaje sobie sprawę również z tego, że uprawnienia są wymagane przy likwidacji pomp ciepła.