Klimatyzacja w przestrzeniach magazynowych

Ze względu na coraz wyższe średnie temperatury roczne oraz gorętsze miesiące letnie, wszyscy ratują się klimatyzacją. Zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i biurowych zapewnienie odpowiednich warunków temperaturowych staje się priorytetem. Warto jednak mieć świadomość, że w tych coraz trudniejszych warunkach klimatycznych należy zapewnić odpowiednią temperaturę również w obiektach magazynowych. Jak ważna jest klimatyzacja w takich miejscach oraz co można zrobić, aby stworzyć dogodne warunki, nie tylko dla składowanych produktów, lecz przede wszystkim dla pracujących tam osób?

Magazyny — specyficzny rodzaj pomieszczeń

Powierzchnie magazynowe to podstawa każdego rozwijającego się biznesu, w szczególności związanego ze sprzedażą internetową. Wynika to z sukcesywnie powiększającego się rynku e-commerce, w którym najważniejsze jest zapewnienie sprawnego transportu oraz właśnie prawidłowego magazynowania. Popyt brutto w sektorze magazynowym wynosił 3,15 mln m² w pierwszej połowie 2021 roku. Wskazuje to na aż 43-procentowy wzrost, porównując dane z tymi z ubiegłego roku. Interesujący jest również fakt, że nawet sprzedaż produktów świeżych, o krótkim terminie przydatności do spożycia jest coraz częstszą praktyką, obecną w e-handlu. Tyczy się to nie tylko dużych przedsiębiorców, lecz również małych, rodzinnych firm.

W związku z takim rozrostem branży, zapewnienie odpowiedniej temperatury przechowywania produktów wrażliwych na jej wahania powinno być kwestią kluczową. Niemniej wrażliwe na temperaturę są wszelkiego rodzaju nawozy rolnicze, środki chemiczne oraz duże grupy produktów spożywczych, nawet tych wysoko przetworzonych. Wszystkie te towary, w niekontrolowanych warunkach termicznych mogłyby stworzyć zagrożenie dla otoczenia, szybciej stracić trwałość lub zmienić nieodwracalnie swoje właściwości fizyczne.

Warto jednak zastanowić się, jakie zadania realizuje się we wspomnianych pomieszczeniach magazynowych. To oczywiście przede wszystkim przechowywanie, lecz również sortowanie, przygotowywanie czy pakowanie produktów przed wysyłką lub przekazaniem właściwemu odbiorcy. Na magazynie również cyklicznie należy dokonywać przeglądu przechowywanego tam towaru oraz jego zliczania przynajmniej raz w roku, w ramach inwentaryzacji, a także podczas prac porządkowych.

Utrzymywanie niższej temperatury może być więc nie tylko koniecznością, z powodu przechowywania wrażliwych na wysokie temperatury produktów, lecz również ze względu na zapewnienie komfortu pracy osób tam zatrudnionych. Dlatego powinno się zwrócić uwagę, czy na naszym magazynie jest zapewniona odpowiednia klimatyzacja lub, jeśli jej się jeszcze nie posiada, zaplanować jej instalację.

Ważne funkcje klimatyzacji magazynowej

Aby uświadomić sobie, ile funkcji spełnia klimatyzacja, warto je wymienić i zauważyć, jak istotne one są z perspektywy właściciela magazynu, pracownika oraz magazynowanych towarów. Klimatyzacja w magazynie zapewnia:

- odpowiednią temperaturę dla przechowywanych materiałów czy produktów,

- komfort termiczny pracujących na magazynie osób,

- właściwy poziom wilgotności powietrza,

- należytą jakość powietrza dla pracowników (filtracja powietrza),

- czystość w magazynie (zmniejszenie zapylenia i osiadania zanieczyszczeń w magazynie).

Jak widać, klimatyzacja odpowiada nie tylko za samą temperaturę, lecz również za inne, ważne parametry powietrza. Chociażby wspomniana wcześniej wilgotność, może znacznie wpływać na trwałość produktów takich jak żywność, pasza dla zwierząt, różnego rodzaju sadzonki czy nawet ubrania. Nadmierna wilgoć może wpłynąć nie tylko na psucie się produktów, lecz także na zmianę ich wyglądu czy zapachu. Profesjonalny sprzedawca nie może sobie pozwolić na straty, związane z takim nieprawidłowym przechowywaniem towaru. Klimatyzacja również filtruje powietrze, co nie tylko podnosi standardy przechowywania, lecz również niebywale poprawia warunki pracy zatrudnionych, co bezpośrednio przekłada się nie tylko na produktywność, ale również na zadowolenie z wykonywanego zawodu. Są to najważniejsze powody, dla których klimatyzacja staje się niezbędnym elementem profesjonalnego oraz sprawnie funkcjonującego magazynu.

system klimatyzacyjny

Jak zapewnić odpowiednią klimatyzację?

Aby wykorzystać pełen potencjał klimatyzacji, najlepiej udać się do specjalistów, którzy dostosują ją oraz dopracują parametry jej pracy w taki sposób, aby stworzyć w pomieszczeniach magazynowych odpowiednie warunki. Takie indywidualne podejście pozwala uniknąć nieprawidłowej pracy systemu chłodzenia powietrza, który może powodować wyższe koszty utrzymania takiego układu bądź niedostateczne efekty jego działania. Co więcej, skorzystanie z profesjonalnej usługi pozwala również na opiekę takiego zespołu już po wykonaniu zbudowania instalacji, co daje pewność, że będzie się miało zapewniony serwis oraz przegląd zbudowanej klimatyzacji.

Powierzchnie magazynowe są coraz bardziej potrzebne na terenie naszego kraju, ponieważ handel internetowy rośnie w siłę i posiada nadal ogromny, niewykorzystany potencjał. Z tego względu każdy jako przyszły lub obecny przedsiębiorca, angażujący się w tego rodzaju biznes, powinien zainwestować nie tylko w magazyn oraz profesjonalny sprzęt transportowy czy pakujący, lecz również w układ klimatyzacji. W końcu powietrze o odpowiedniej temperaturze oraz jakości jest w stanie podnieść produktywność każdego zespołu, oraz zapewnić prawidłowe warunki dla przechowywania określonego towaru.