Możliwe problemy z inwerterami

Zdecydowanie się na przydomową instalację fotowoltaiczną to bardzo dobra decyzja. Największą jej zaletą jest to, że wykorzystujemy darmowe źródło energii w postaci promieniowania słonecznego, produkując tym samym prąd na własny użytek. Dodatkowo przyczyniamy się w ten sposób do wyhamowania produkcji szkodliwych spalin emitowanych przez krajowe elektrownie węglowe, dzięki czemu dbamy o środowisko naturalne. Jednakże czasem zdarza się, że instalacja nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Może to wynikać m.in. z nieprawidłowości w pracy inwertera. W dzisiejszym wpisie przeanalizujemy możliwe problemy, z jakimi można się spotkać na początku swojej przygody z fotowoltaiką.

Rodzaj instalacji a inwerter

Na początku warto sobie uświadomić, że urządzenie, o którym mowa, jest bardzo wrażliwe na zaniki lub całkowity brak zasilania. Z czego to dokładnie wynika? Przede wszystkim inwerter służy do transformacji prądu uzyskanego z ogniw PV (stałego) na ten mogący być przekazywany do sieci domowej (zmienny). Jednakże istotne jest dobranie tego elementu pod konkretny rodzaj instalacji. Wśród nich można wyróżnić trzy typy.

  • Elektrownia on-grid – jest ona podłączona do sieci energetycznej oraz od niej uzależniona. W przypadku jej awarii inwerter nie jest w stanie przetwarzać produkowanej przez ogniwa energii elektrycznej, dlatego pomimo spełnienia pozostałych warunków nie można pozyskać w takim przypadku prądu.
  • Instalacja off-grid – w porównaniu do poprzedniej jest ona całkowicie niezależna od sieci energetycznej. Nie posiada podłączenia do niej oraz wyposażona jest w tzw. magazyn energii, który zabezpiecza nadwyżkę prądu niezbędnego do pracy inwertera, a także na czas, gdy instalacja go nie produkuje, np. w nocy.
  • Elektrownie mieszane – jest to rozwiązanie hybrydowe, w którym występuje równocześnie magazyn energii, lecz także podłączenie do sieci. W ten sposób inwerter jest dostosowany do pracy zarówno na energii elektrycznej pozyskanej z własnego magazynu, jak i z zewnątrz, a instalacja fotowoltaiczna może produkować prąd niezależnie od sytuacji.

W przypadku instalacji on-grid istnieje niestety ryzyko, że bez odpowiedniego wyposażenia inwerter może się uszkodzić w przypadku odcięcia prądu. Dlatego też, jeśli po takim zdarzeniu zaobserwuje się brak produkcji energii elektrycznej, pomimo naprawienia sieci przez pogotowie energetyczne, w pierwszej kolejności warto przyjrzeć się m.in. inwerterowi. Jeśli restart urządzenia nie przywraca go do prawidłowej pracy, konieczne będzie wezwanie serwisantów.

Przewymiarowanie instalacji to niejedyny problem

Często słyszy się, że dobieranie układu o zbyt dużej mocy w porównaniu do zapotrzebowania jej użytkowników jest sporym błędem i trzeba tego koniecznie unikać. Przez to wydłuża się okres zwrotu inwestycji i tym samym zmniejsza się jej opłacalność. Jednakże zapomina się, że oprócz mocy paneli istotne jest również dobranie mocy inwertera. Niedociążony może bowiem generować straty podczas transformacji prądu ze stałego na zmienny. Niektórzy użytkownicy instalacji po zauważeniu, że produkuje ona niedostateczną ilość energii, szukają przyczyny w nieprawidłowym podłączeniu inwertera, jednakże – jak widać – wystarczy jego niedopasowanie pod względem mocy, aby nie działał, jak należy.

inwerter

Czerwona lampka na inwerterze – i co teraz?

Dioda świecąca się na czerwono oczywiście może oznaczać uszkodzenie inwertera, jednak częściej może on być najzwyczajniej odłączony od sieci energetycznej. Dlaczego może dochodzić do takich sytuacji? Inwertery wyposażone powinny być w dodatkowe wyłączniki, które kontrolują wysokość napięcia wejściowego. Urządzenie takie ma za zadanie przerwać ciągłość obwodu elektrycznego, jeśli napięcie przekroczy bezpieczną dla niego wartość. O czym mogą więc świadczyć częste wyłączenia inwertera?

Najprawdopodobniej sieć odbiera w podobnym czasie nadwyżki z innych, okolicznych instalacji fotowoltaicznych, dlatego warto powiadomić odpowiedzialny za jej działanie zakład energetyczny. Jako podłączony do niej użytkownik mamy bowiem prawo wymagać stabilności działania sieci zewnętrznej. Z tego też powodu niezwykle ważne jest zwiększenie autokonsumpcji do maksimum przy pomocy dobrze dobranej mocy instalacji bądź wykorzystaniu magazynów energii, aby nie przyczyniać się do powstawania takich pików energetycznych.

Pomimo że inwertery mogą czasem dawać się we znaki, to warto pamiętać, że najważniejsza jest ochrona całej instalacji przed uszkodzeniem. Wymiana czy naprawa inwertera to mimo wszystko jeden z mniejszych problemów użytkowników paneli PV. Dlatego stała obserwacja tego urządzenia i wczesna reakcja na jakiekolwiek niepokojące objawy pozwala ograniczyć negatywne skutki wszelkich awarii. W ten sposób odpowiednio szybko rozwiążemy problem i będziemy mogli ponownie korzystać z wyprodukowanej z promieniowania słonecznego, darmowej oraz ekologicznej energii.