Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Instalacja fotowoltaiczna, choć bez wątpienia niezwykle opłacalna, jest systemem kosztownym. Pomimo oferowanych przez rząd dofinansowań, inwestycja ta opiewa zazwyczaj na przynajmniej kilkanaście tysięcy złotych. To w końcu relatywnie nowa technologia, której montaż jest dość skomplikowanym, wykonywanym jedynie przez fachowców procesem. Zupełnie nie dziwi zatem fakt, że istotną dla osób inwestujących w fotowoltaikę kwestią stało się finansowe zabezpieczenie przedsięwzięcia. Czy panele fotowoltaiczne można ubezpieczyć? A jeśli tak, to w jaki sposób się za to zabrać? Co obejmują polisy? Jaki jest koszt tego typu ubezpieczenia? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w dalszej części niniejszego wpisu.

Rozszerzenie polisy mieszkaniowej?

Odpowiedzmy najpierw na najważniejsze pytanie – czy panele fotowoltaiczne można ubezpieczyć? Jak najbardziej! W związku z rosnącą popularnością tego ekologicznego rozwiązania zdecydowana większość ubezpieczycieli zdecydowała się uwzględnić w swojej ofercie także instalacje fotowoltaiczne. Zazwyczaj stanowią one część ubezpieczenia domu/mieszkania. Oznacza to, że jeżeli posiadamy wykupioną polisę mieszkaniową i zdecydujemy się na montaż fotowoltaiki, to instalacja zostanie uwzględniona w już istniejącym ubezpieczeniu. Inwestycja w system fotowoltaiczny sprawia, że w istotny sposób wzrasta wartość domu, dlatego należy spodziewać się, że w rezultacie ubezpieczyciel podniesie wysokość płaconych przez nas składek. Inaczej traktuje się jednak panele zamontowane chociażby w ogrodzie – wtedy, jako budowle na trwałe związane z gruntem, mogą one zostać włączone do polisy mieszkaniowej wyłącznie w charakterze rozszerzenia. W takiej sytuacji nasza instalacja traktowana jest podobnie jak garaż czy altana. Większość ubezpieczycieli zaproponuje zapewne właśnie tego typu rozwiązanie, lecz istnieje również możliwość osobnego ubezpieczenia paneli. Tego typu polisy stanowią jednak rzadkość, gdyż zazwyczaj korzysta się z nich w przypadku ubezpieczania większych (powyżej 20 Kw) i bardziej kosztownych instalacji.

ubezpieczenie domu

Które elementy ubezpieczymy? I przed czym?

Warto oczywiście pamiętać, że poszczególne oferty różnią się w zależności od ubezpieczycieli. W większości przypadków ubezpiecza się jednak całą instalację, w tym tak same panele, jak i falownik czy nawet konstrukcję montażową wraz z okablowaniem. Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na to, że polisa obejmująca wyłącznie instalację najprawdopodobniej uwzględni więcej poszczególnych aspektów. Zakres czynników, przed którymi chroni ubezpieczenie, również zależy przede wszystkim od rodzaju polisy i oferty ubezpieczyciela, jednak w tym przypadku można rozróżnić poszczególne, uwzględnione przez zdecydowaną większość polis zjawiska lub zdarzenia. Ochrona może zatem dotyczyć: szkód wynikających m.in. z dewastacji, aktów wandalizmu czy kradzieży, działania czynników atmosferycznych, takich jak grad, huragany czy pioruny, szkód wynikających z pożarów, zalania, różnego typu przepięć czy innego rodzaju nieszczęśliwych wypadków. Polisy często uwzględniają też pokrycie kosztów ewentualnych akcji ratowniczych i usuwania lub demontażu elementów instalacji, które uległy uszkodzeniu. Warto jednak wspomnieć, że w niemal każdym przypadku pojawią się również tzw. wyłączenia, których ubezpieczenie nie dotyczy. Zazwyczaj zalicza się do nich: naturalne, wynikające z prawidłowej eksploatacji zużycie instalacji, szkody będące wynikiem nieprawidłowego użytkowania obiektu ubezpieczenia oraz umyślnego działania jego właściciela, uszkodzenia występujące jeszcze przed objęciem produktu ubezpieczeniem, a także szkody, za które odpowiadają osoby trzecie, np. producenci czy monterzy lub sprzedawcy.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie fotowoltaiki?

Bez wątpienia! Koszt, choć różni się w zależności od ubezpieczyciela i czynników takich jak wielkość domu czy instalacji, w przypadku polisy mieszkaniowej zazwyczaj mieści się w przedziale cenowym od 300 do 600 zł rocznie. Dla porównania – koszt jednego ogniwa wynosi ok. 500 zł, a cała instalacja to zazwyczaj inwestycja rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto zabezpieczyć się przed potencjalnymi kosztownymi naprawami i przeznaczyć kilkaset złotych rocznie na odpowiednią polisę.