Wyznaczanie docelowej mocy powietrznej pompy ciepła

Aby stworzyć nowoczesny dom, który generuje niskie koszty jego utrzymania, trzeba nie tylko wybierać odpowiednie technologie, lecz także dopasować ich parametry do szczegółowych wymagań. Wynika to z tego, że każda instalacja, która nie jest należycie dopasowana do zapotrzebowania jej użytkowników, nie będzie pracowała wydajnie. Nie inaczej jest w przypadku powietrznej pompy ciepła, która szturmem wkroczyła na rynek alternatywnych źródeł ciepła. Właściwe dobranie jej mocy jest niezwykle ważne ze względu nie tylko na wspomnianą wydajność, lecz także na poniesione koszty początkowe, a także te związane z naprawą problemów wynikających z wyboru nieodpowiedniego urządzenia. W dzisiejszym wpisie przeanalizujemy, w jaki sposób można jak najdokładniej dopasować moc pompy ciepła do danego budynku. Zapraszamy do lektury!

powietrzna-pompa-ciepla

Moc a obciążenie powietrznej pompy ciepła

Aby zrozumieć, dlaczego wybór mocy urządzenia ma tak duże znaczenie, warto dowiedzieć się o mechanizmach zależnych od tego parametru. W tym celu można przytoczyć dwie, skrajne sytuacje, gdy moc pompy ciepła nie jest adekwatna do zapotrzebowania na ciepło.

Przypadek I – zbyt niska moc układu

W takich okolicznościach urządzenie działa pod wpływem podwyższonego obciążenia, np. podczas wystąpienia wyjątkowo zimnych dni będzie pracowało non-stop, wpływając na wzmożoną eksploatację podzespołów. Temperatury poniżej zakresu dla maksymalnej wydajności danej pompy ciepła powodują również konieczność poboru większej ilości energii elektrycznej, co zwiększa koszt ogrzewania w skali roku. Przy zbyt słabej pompie ciepła istnieje poważne ryzyko niedogrzania domu i niezapewnienia komfortu cieplnego jego użytkownikom.

Przypadek II – zbyt duża moc układu

Mogłoby się wydawać, że przewymiarowanie ogrzewania nie powinno generować żadnych problemów, jednakże zbyt niskie obciążenie układu również nie jest korzystne. Przede wszystkim dlatego, że w takiej sytuacji zużyciu ulega sprężarka, czyli najważniejszy oraz najbardziej kosztowny element każdej pompy ciepła. Przyczynić się do tego mogą jej częste, cykliczne włączenia i wyłączenia. Samo ogrzewanie jest również nieefektywne w przypadku zastosowaniu zbyt dużej mocy. W tym przypadku oczywiście istnieją systemy mające na celu zrównoważenie stosunku mocy do obciążenia pompy ciepła, w szczególności w ich najnowszym modelach, jednakże inwestowanie większej sumy na niewykorzystywaną moc urządzenia wydaje się bezcelowe.

powietrzna-pompa-ciepla

Metody szacowania mocy urządzenia

Wiedząc już, że ten parametr powinien być należycie dopasowany do zapotrzebowania na energię termiczną danego budynku, o wiele łatwiej zrozumieć, dlaczego warto szczegółowo zbadać temat. Poniżej wyróżnione są najważniejsze aspekty związane z wyznaczeniem mocy powietrznej pompy ciepła.

  • Kluczowy wpływ na to, jakiej mocy urządzenia grzewczego nasz dom potrzebuje, ma oczywiście jego powierzchnia użytkowa. Jest to pierwszy krok, który pozwala określić wstępną wielkość tego parametru. Dodatkowymi czynnikami mogącymi znacząco wpływać na zapotrzebowanie domu na ciepło są: stopień termoizolacji, lokalizacja geograficzna obiektu, liczba domowników oraz preferowane temperatury wewnątrz budynku. Suma tych czynników powinna wskazywać na moc docelową pompy ciepła.
  • Innym aspektem, który może wpłynąć na decyzję w wyborze mocy urządzenia, jest wysokość współczynnika COP. Określa on stosunek dostarczanego ciepła do budynku do zużytego do tego celu prądu. Im wyższa jest to wartość, tym układ jest wydajniejszy oraz mniej kosztowny w działaniu. Stąd też należy zwracać uwagę na pompy ciepła o jak najwyższej wartości tego współczynnika. Oczywiście urządzenie trzeba również dopasowywać względem kosztów jego zakupu, natomiast jego moc zawsze musi być zgodna z zapotrzebowaniem na energię termiczną budynku. Dlatego też jest to czasem dość skomplikowana kalkulacja „za i przeciw”.
  • Kolejny aspekt, który trzeba określić, jest ściśle powiązany z COP, a mowa o obliczeniu mocy cieplnej. W tym celu zapotrzebowanie na energię termiczną, oszacowaną na podstawie pierwszego kroku, należy podzielić przez ten współczynnik. Dzięki temu jeszcze dokładniej ma się szansę określić docelową moc urządzenia, spełniającą potrzeby użytkowników.
  • Na końcu warto również uwzględnić dodatkowe czynniki, które mogą w różnym stopniu wpływać na pracę pompy ciepła, a co za tym idzie, również na wykorzystywanie jej mocy. To m.in. średnia wilgotność powietrza w danej lokalizacji, nasłonecznienie czy inne, bardziej bądź mniej zmienne zjawiska pogodowe. Oczywiście w wielu przypadkach intensywność tych zdarzeń jest pomijalna, jednakże bywają lokalizacje o bardzo charakterystycznych warunkach klimatycznych, dlatego warto również takie sytuacje brać pod uwagę.

Powietrzna pompa ciepła jest niezwykle efektywnym rozwiązaniem w kwestii ogrzewania nawet dużych obiektów, jednakże to właśnie od prawidłowego dopasowania jej mocy zależy, czy będzie działać, jak powinna. Stąd też aby należycie oszacować ten parametr, najlepiej jest się umówić ze specjalistą zajmującym się tym na co dzień. Dzięki temu można mieć pewność, że urządzenie nie będzie generowało niepotrzebnych kosztów oraz sprawdzi się jako skuteczne rozwiązanie, pozwalające w wygodny i ekologiczny sposób ogrzać wnętrze domu.