Z dofinansowaniem fotowoltaika opłaca się jeszcze bardziej

Obecnie możliwe jest efektywne pozyskiwanie promieniowania słonecznego i przetwarzanie go na energię elektryczną. Nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne wychwytują nawet rozproszone światło, dzięki czemu o efektywnej pracy instalacji PV można mówić przez cały rok. Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wiąże się z coraz przystępniejszymi cenami. Co więcej, możliwe jest przyspieszenie zwrotu z inwestycji w instalacje OZE, korzystając z rządowych dotacji. Na dofinansowanie można liczyć w ramach programu Mój Prąd, wystarczy spełnić wymogi i wypełnić prawidłowo wniosek, aby móc otrzymać wsparcie finansowe do fotowoltaiki.

Rusza kolejna edycja programu Mój Prąd – można ponownie składać wnioski o dotację na fotowoltaikę

Instalacja fotowoltaiczna to coraz częstszy wybór ze względu na to, że rozwiązanie to się po prostu opłaca. Tym bardziej że można uzyskać bezzwrotną dotację w ramach programu Mój Prąd, który powstał w celu wspierania rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce. Dotyczy ona mikroinstalacji PV, dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie zielonej energii i przetworzenie jej na energię elektryczną. Wniosek może złożyć każda osoba, która kupi oraz zamontuje mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy elektrycznej od 2 do 10 kW. Należy od razu zaznaczyć, że program skierowany jest wyłącznie do klientów indywidualnych, którzy wykorzystują wyprodukowaną energii do własnego użytku, czyli na potrzeby budynku mieszkalnego. Istotne jest również to, aby mieć zawartą umowę kompleksową z zakładem energetycznym w związku z przyłączeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej. Założeniem programu Mój Prąd jest przyznanie dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji, która wynosi do maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez inwestora na zakup i montaż instalacji PV. Jednorazowo można otrzymać nie więcej niż trzy tysiące złotych na każdy złożony wniosek (na każdą mikroinstalację można złożyć osobny wniosek i starać się o uzyskanie dotacji). Nabór wniosków Mój Prąd 3.0 rozpoczął się 1 lipca 2021 i będzie trwać do 22.12.2021 lub do wyczerpania dostępnych środków.

panele solarne

Co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Każda osoba chcąca uzyskać bezzwrotną dotację w ramach programu Mój Prąd, musi najpierw skompletować całą potrzebną dokumentację i wypełnić stosowny wniosek. Obecnie możliwe jest złożenie go wyłącznie w formie elektronicznej. Służy do tego Generator Wniosków o Dofinansowanie, który ułatwia to zadanie. Konieczne jest wobec tego założenie konta w GWD, co wymaga profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego. Do wniosku należy dołączyć wszystkie kopie faktur dotyczące dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz dowodu o dokonanej wpłacie. Wymagane jest również zaświadczenie, w którym musi być potwierdzona data przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci i numer Punktu Poboru Mocy. Wniosku nie trzeba składać osobiście, ale trzeba wtedy dołączyć do niego pełnomocnictwo. W celu złożenia wniosku za pośrednictwem generatora trzeba założyć konto na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Po zalogowaniu się na swoje nowo utworzone konto, możliwe jest przejście do formularza wniosku. Jego wypełnienie nie jest trudne, wystarczy postępować zgodnie z instrukcją. Jeśli pojawią się jakieś braki lub błędy w złożonym wniosku, to beneficjent zostanie o tym poinformowany drogą mailową, gdzie otrzyma wezwanie do uzupełnienia wniosku o dofinansowanie na fotowoltaikę.

Podsumowanie

Ubieganie się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd nie jest skomplikowane, składa się z kilku kroków. Pierwszym jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kolejnym etapem będzie podłączenie licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny i podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji PV do sieci elektrycznej. Potem można już przejść do złożenia wniosku online lub przez GWD. Na koniec pozostaje poczekać na wynik oceny wniosku, o czym beneficjent zostanie poinformowany mailowo. Możliwe jest sprawdzenie w dowolnej chwili aktualnego statusu złożonego wniosku online. Jeśli dokument został odrzucony, to można złożyć go ponownie, niezwłocznie po skorygowaniu powodu odrzucenia.