Założenia Zielonego Ładu a fotowoltaika

Pomimo że w większości krajów na świecie obserwuje się tendencję do stawiania na coraz bardziej ekologiczne rozwiązania w kwestii energetyki, to jednak państwa Unii Europejskiej przodują w polityce proekologicznej. Tyczy się to przede wszystkim działań mających na celu zastąpienie kopalnych surowców energetycznych, które są nieodnawialnymi źródłami energii na te odnawialne. W tym celu państwa wspólnoty powinny dążyć do zwiększenia produkcji energii pochodzącej z elektrowni wodnych, wiatrowych czy słonecznych. Ze względu na największą efektywność coraz większy udział w produkcji prądu ma fotowoltaika. Warto więc przyjrzeć się, jak największy dotychczas ekologiczny projekt UE tzw. Zielony Ład wpływa na popularność elektrowni słonecznych.

Założenia Zielonego Ładu

Głównym celem omawianego programu jest zatrzymanie degradacji środowiska naturalnego oraz, co za tym idzie, zapobieżenie dalszym niekorzystnym zmianom klimatycznym. Zielony Ład zakłada osiągnięcie przez wszystkie państwa UE zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Co więcej, planowana jest również zmiana gospodarek wszystkich członków UE na takie, które są niezależne od wykorzystywania zasobów naturalnych. Wszystkie założenia mają także na celu tzw. dekarbonizację społeczeństw, co bezpośrednio ma wpłynąć nie tylko na wyższy poziom życia mieszkańców Europy, lecz także na korzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. W końcu jest ono gwarantem dobrostanu życia zarówno ludzi, jak i zwierząt w Europie oraz w sąsiadujących z nią regionach.

Oprócz takich działań jak: ochrona naturalnych siedlisk, sadzenie większej ilości drzew, energooszczędne budownictwo czy ograniczenie wydobywania naturalnych zasobów i dewastacji środowiska, stawia się również na nowoczesne elektrownie. Wśród nich prym wiodą elektrownie fotowoltaiczne – nie tylko w postaci ogromnych farm słonecznych, lecz przede wszystkim w postaci przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. To właśnie prywatni inwestorzy stanowią ogromną część całego rynku energii produkowanej z promieni słonecznych. W 2021 roku już co 12 budynek posiadał własną elektrownię solarną, natomiast pod koniec 2020 roku udział przydomowych instalacji fotowoltaicznych stanowił ponad 80% całego rynku związanego z fotowoltaiką.

Wsparcie krajowe i unijne

Jeśli ktoś zastanawia się nad założeniem tego rodzaju instalacji, może mieć pewne wątpliwości – czy będzie się to opłacać, czy na pewno jest to dobra decyzja i czy kierunek energetyki nie zmieni się w najbliższych latach. Jednak patrząc na założenia Zielonego Ładu, raczej tak się nie stanie, a fotowoltaika będzie nadal głównym filarem wspomagającym plan odchodzenia od konwencjonalnych źródeł energii. Co więcej, nawet zdecydowanie się na budowę elektrowni jądrowej przez polski Rząd nie wpłynie negatywnie na rynek energetyki solarnej – mikroinstalacje słoneczne będą ciągle kluczowym odciążeniem dla systemu energetycznego.

W kwestii dofinansowań istnieją programy krajowe, takie jak „Czyste Powietrze” czy wsparcie pochodzące z funduszy unijnych „Mój Prąd” – w obu przypadkach, zależnie od skali przedsięwzięcia i jego charakteru, jest się w stanie uzyskać znaczną pomoc finansową. W pierwszym przypadku można założyć mikroinstalację w celu wymiany systemu ogrzewania na ten elektryczny. Natomiast w programie „Mój Prąd” istotne jest wyłącznie to, że decydujemy się na własną produkcję prądu z energii słonecznej. Wysokość dofinansowania zależeć może od naszych dochodów czy stanu budynku – zgłaszając się do programu „Czyste Powietrze”, można przy okazji zmodernizować budynek mieszkalny w taki sposób, aby został odpowiednio zabezpieczony termicznie i dzięki temu był energooszczędny. Dzięki temu mikroinstalacja nie musi mieć dużej mocy, aby pokrywała zapotrzebowania na ogrzewanie czy prąd.

panele fotowoltaiczne

Jak fotowoltaika wpływa na odciążanie środowiska?

Warto zauważyć, że panele solarne nie generują szkodliwych gazów cieplarnianych czy innych produktów procesu spalania, tak jak obserwuje się to w przypadku powszechnych jeszcze w Polsce elektrowni węglowych. Co równie ważne, wykorzystują niewyczerpywalną energię słoneczną pozwalającą na zaprzestanie nadmiernego wydobywania nieodnawialnych surowców energetycznych, których z czasem by zabrakło. Fotowoltaika to więc ekologiczna alternatywa dla szkodliwych dla środowiska technologii energetycznych.

Postawienie na panele słoneczne jest nie tylko postawą godną odpowiedzialnego obywatela. To także działanie zgodne z sumieniem – wszakże ograniczając emisję spalin, zapewnia się nie tylko wyższy komfort życia, lecz dba się o zdrowie własne i reszty społeczeństwa, a także powstrzymuje groźne zmiany klimatyczne. Im więcej Polaków zdecyduje się na fotowoltaikę, tym szybciej państwo osiągnie neutralność klimatyczną. Wpłynie to pozytywnie na rozwój gospodarki – a to powinno być dziś priorytetem każdego z nas.