Zjawisko szronienia w powietrznej pompie ciepła

Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z powietrznymi pompami ciepła, wiele zjawisk związanych z ich pracą może być niejasnych. Dlatego wszystkim chcącym na nie postawić zalecamy zapoznanie się ze wszystkimi aspektami jej pracy. Oprócz podstaw na temat działania tego systemu grzewczego czy jego obsługi warto również dowiedzieć się, czym jest tzw. zjawisko szronienia. Jak powstaje oraz czy jest ono szkodliwe? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

Wszystkie stany skupienia wody

Na początku warto wspomnieć o tym, czym dokładnie jest szronienie. Jest to zjawisko fizyczne, związane z sytuacją, gdy niska temperatura powierzchni jednostki pompy ciepła powoduje, że wilgoć obecna w powietrzu zaczyna się skraplać, a następnie zamarzać. Jest to, innymi słowy, proces kondensacji pary wodnej z powietrza na skraplaczu.

Podczas standardowej pracy pompy ciepła, skraplacz odprowadza energię do instalacji grzewczej, co powoduje obniżenie temperatury medium roboczego. Natomiast samo skraplanie oraz zamarzanie pary wodnej następuje wtedy, gdy powierzchnia jednostki zewnętrznej osiągnie tzw. temperaturę rosy. Pomimo że jest to naturalne zjawisko, czy może ono negatywnie wpływać na wydajność instalacji?

Niekorzystne skutki szronienia

Przede wszystkim lodowa warstwa może działać jak izolacja, utrudniając skuteczną wymianę termiczną między ośrodkami. To prowadzi do spadku wydajności urządzenia. Dzieje się tak, ponieważ potrzebuje ono większej ilości energii elektrycznej do utrzymania odpowiedniej temperatury.

Szronienie może także ograniczać przepływ powietrza przez skraplacz, co powoduje wzrost oporu przepływu. W konsekwencji wentylator pracujący na skraplaczu również musi pracować z większym wysiłkiem.

Jak widać, szronienie jest niekorzystnym zjawiskiem, jednakże czy jego całkowite wyeliminowanie jest możliwe? Okazuje się, że jak najbardziej – producenci powietrznych pomp ciepła radzą sobie z tym problemem doskonale!

Defrost, czyli pompie na ratunek!

Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się bądź całkowicie uniknąć zjawiska szronienia warto zastosować cykliczne odmrażanie. Jest to najpopularniejszy system wśród powietrznych pomp ciepła. Rozwiązanie to polega na chwilowym odwróceniu trybu pracy urządzenia. Dokładnie opiera się to na zmianie kierunku obiegu energii termicznej – zamiast pobierać, układ zaczyna oddawać ciepło. W ten sposób w krótkiej chwili szron zamienia się w wodę, która spływa z powierzchni jednostki zewnętrznej. Proces ten może być kontrolowany na podstawie upływu określonego czasu lub odczytów z czujników temperatury.

pompa ciepła

Częstym rozwiązaniem jest także zastosowanie układu grzałek elektrycznych, które w prosty sposób roztapiają osadzony na skraplaczu lód. Taki układ może być szczególnie przydatny w przypadku niestabilnej temperatury w sezonie. Tyczy się to np. nagłych, lecz krótkotrwałych spadków temperatury, co może być charakterystyczne dla konkretnych regionów.

Czasem stosuje się równocześnie skraplacze z powierzchnią posiadającą taką strukturę, która zmniejsza możliwość powstawania szronu. Taka konstrukcja przyczynia się do lepszego odprowadzania skroplonej pary wodnej z powierzchni skraplacza. Większość producentów stara się więc tak zaprojektować jednostkę, aby zredukować zjawisko szronienia do minimum.

Dobór mocy ma znaczenie

Jednakże odpowiedzialność za zapobieganie pojawieniu się szronu na skraplaczu nie leży wyłącznie po stronie producentów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że powietrzna pompa ciepła musi być odpowiednio dopasowana nie tylko do wymagań termicznych budynku, ale także do warunków klimatycznych. Urządzenie o zbyt niskiej mocy grzewczej o wiele łatwiej będzie pokrywać się szronem. Dlatego też tak ważne jest zlecenie realizacji projektowania oraz instalacji doświadczonym ekspertom, którzy będą wiedzieli, jak należycie dobrać rodzaj czy moc urządzenia.

Wniosek jest taki, że szronienie wywiera wpływ na wydajność powietrznej pompy ciepła, jednakże dzięki niezawodnym systemom można tego uniknąć. Właściwe zaprojektowanie, odpowiednie rozwiązania technologiczne, a także regularne konserwacje instalacji są kluczowe w celu minimalizacji negatywnych skutków szronienia oraz utrzymania optymalnej pracy pompy ciepła w różnych warunkach atmosferycznych.