Budynki wielorodzinne - Osiedle Leśne przy ul.Leśnej w Bydgoszczy

Zrealizowaliśmy instalację wentylacji mechanicznej bytowej garażu wraz z systemem detekcji CO i LPG. Wentylacja garażu działa w oparciu o wentylatory wywiewne kanałowe oraz wentylatory strumieniowe zlokalizowane w przestrzeni garażu.

Wykonano bezkanałowy system wentylacji garażu „Jet Thrust”. System do usuwania zanieczyszczonego powietrza wykorzystuje wentylatory strumieniowe do transportu świeżego powietrza od strony czerpni i otworów w bramach wjazdowych w kierunku punktów wyciągowych powodując jednocześnie rozcieńczenie i usuwanie zanieczyszczonego powietrza ponad dach budynku. Dla zapewnienia jak najniższego poziomu hałasu piony wyrzutowe wentylacji bytowej z poziomu garażu ponad dach wykonano w technologii „Top-Air Sofik”. Wentylację mieszkań wykonano w technologii wentylacji hybrydowej, działającej w oparciu o nasady dachowe obrotowe , kratki wywiewne higrosterowalne wraz z pierścieniami akustycznymi oraz nawiewniki okienne również higrosterowalne.