Esprit – Galeria „Posnania”

Zrealizowaliśmy instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ogrzewania powietrznego.

Wentylacja mechaniczna bytowa realizowana była z jednej z central klimatyzacyjnych wentylacji ogólnej galerii, natomiast klimatyzacja i ogrzewanie realizowane było poprzez pompy ciepła połączone z wieżami chłodniczymi. W sklepie wydzielono 3 strefy temperaturowe, dając możliwość niezależnej regulacji poszczególnych układów klimatyzacyjnych.