Instalacje sanitarne dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Całość zamierzenia budowlanego obejmować będzie zespół urbanistyczny budynków przy ul.Kolegialnej 6 w Płocku, na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku, na działkach w obrębie 8 - Śródmieście. Zespół budynków składający się z domu od ulicy Kolegialnej oraz dwóch oficyn stanowi element zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków i podlegającemu ochronie konserwatorskiej.

System klimatyzacji VRV o łącznej mocy chłodniczej/grzewczej - 380/350 kW
Szafy precyzyjnej klimatyzacji o łącznej mocy chłodniczej/grzewczej - 185/65kW
Węzeł o mocy 300kW

Projekt wykonywany przez naszą firmę obejmował swoim zakresem następujące branże:

  • wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej
  • wewnętrzna instalacja hydrantowa
  • wewnętrznea instalacja kanalizacji
  • instalacja grzewcza
  • instalacja wentylacji mechanicznej
  • instalacja klimatyzacji vrv
  • instalacja klimatyzacji precyzyjnej
  • technologia węzła cieplnego
  • przyłącze wod-kan
  • przyłącze cieplne