Instalacje sanitarne dla Szpitala Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

Przebudowa i rozbudowa bloku „C”, dobudowa bloku „E” oraz podjazdu dla karetek.

Projekt wykonywany przez naszą firmę obejmował swoim zakresem następujące branże:

  • wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej
  • wewnętrznej instalacji hydrantowej
  • wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
  • wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej
  • instalacji grzewczej
  • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • technologii kotłowni i podwęzła c.o.
  • zewnętrznej kanalizacji deszczowej
  • zewnętrznej kanalizacji bytowej.


Kubatura budynku - 8 000 m3
Cztery centrale wentylacyjne o łącznej ilości powietrza - 16 200 m3/h
Łączna moc chłodnicza układu chłodzenia - 100 kW
Moc kompaktowego węzła cieplnego 360 kW