Rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Budowa nowego skrzydła Szpitala z Zespołem Poradni, Oddziałem Internistyczno – Kardiologicznym, Oddziałem Ginekologicznym, Oddziałem Położnictwa i Neonatologii, Zespołem Porodowym i pomieszczeniami technicznymi oraz rozbudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z przebudową pomieszczeń Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Projekt wykonany został na zlecenie firmy wykonawczej w systemie "zaprojektuj-wybuduj". Podczas realizacji projektu należało bazować na założeniach programu funkcjonalno-użytkowego i bieżących ustaleniach z wykonawcą oraz inwestorem.

Kubatura budynku - 9 000 m3
Agregaty chłodnicze do współpracy z centralami klimatyzacyjnymi - 120 kW
Nawilżacze powietrza o łącznej mocy 100 kg pary/h