AI a zarządzanie elektrowniami fotowoltaicznymi – przyszłość rynku PV

Sztuczna inteligencja na dobre wkroczyła w otaczającą nas rzeczywistość. Obserwuje się coraz szersze jej zastosowanie w różnorodnych dziedzinach życia człowieka. Dlatego też nie dziwi fakt, że również w fotowoltaice AI ma ogromny potencjał. Niemalże z roku na rok zauważa się, że producenci paneli oraz całych systemów z nimi związanych szukają jak najlepszych metod produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Z tego powodu poruszymy dziś temat wykorzystania nowoczesnych technologii zarówno w projektowaniu, produkcji, jak i użytkowaniu oraz sterowaniu instalacjami PV.

Dobry plan to podstawa

Na początku drogi do wydajnego systemu fotowoltaicznego zawsze powinno się stawiać na dobre planowanie inwestycji. Specjaliści, którzy odpowiedzialni są za opracowanie odpowiedniej strategii podczas realizacji budowy elektrowni słonecznej, doskonale wykonują swoje zadania. To właśnie po należytym przygotowaniu planu inwestycji, biorącym pod uwagę wiele czynników mogących wpłynąć na wydajność instalacji, można rozpoznać eksperta w dziedzinie fotowoltaiki. Jednakże im więcej pojawia się chętnych do założenia takich układów, tym specjaliści mają większe trudności we współpracy z tak dużą ilością klientów. I w tym momencie wkracza sztuczna inteligencja!

Doskonałym przykładem wykorzystania AI w branży fotowoltaicznej jest polski startup, który ma na celu właśnie wspieranie procesu planowania instalacji PV. Sztuczna inteligencja analizuje w bardzo krótkim czasie cechy danego terenu, takie jak m.in. ukształtowanie czy nasłonecznienie, po to, by wykonawca nie musiał się już tym martwić. Takiego rodzaju badanie ma przede wszystkim zastosowanie w przypadku planowania budowy farmy fotowoltaicznej. Często bowiem zdarza się, że obszar wyznaczony pod inwestycję jest nierówny, np. posiada liczne wzniesienia. Wtedy też oprogramowanie analizuje, czy zakładanie w takim miejscu elektrowni słonecznej ma rację bytu. Z jednej strony nie jest to praca, której nie zrealizowałoby większość specjalistów z tej branży, a z drugiej dzięki AI można takie zadania wykonywać o wiele szybciej. A oszczędność czasu to również mniejsze koszta realizacji inwestycji!

sowa na panelach pv

Sztuczna inteligencja w produkcji paneli PV

Innymi przypadkami, w których AI umożliwia skok technologiczny w fotowoltaice, są projektowanie oraz wytwarzanie samych paneli. Na świecie ciągle trwają próby zwiększania wydajności ogniw, co bez pomocy sztucznej inteligencji nie byłoby możliwe. Pozwala ona na udoskonalenie technik produkcji elementów instalacji PV. Dobrym przykładem jest np. wytwarzanie ogniw perowskitowych, które posiadają ogromny potencjał w generowaniu energii elektrycznej. Sztuczna inteligencja pomaga m.in. w analizie dużych ilości danych, niezbędnych do oceny nie tylko skuteczności pracy ogniw, lecz także inwerterów bądź innych elementów składających się na aktywne części każdej instalacji. Taka funkcja pomaga również zauważać trendy w generowaniu energii elektrycznej, co przekłada się na rozwój branży.

AI a wykrywanie błędów i usterek

Kolejnym przykładem, gdzie sztuczna inteligencja doskonale się sprawdza, jest analiza sprawności systemu PV. Wiadomo przecież, że sprawna instalacja fotowoltaiczna to gwarancja wysokich wyników wytwarzania prądu. Już teraz istnieją rozwiązania, które pozwalają na wykrywanie spadków w produkcji energii elektrycznej w układach PV. Natomiast dzięki wykorzystaniu programów, które sprawdzają działanie paneli bądź samych ogniw, a także inwerterów, można szybko interweniować, zaraz po pojawieniu się awarii. Niestety bez odpowiednich systemów nie zawsze wykrywa się różnego rodzaju nieprawidłowości w pracy elektrowni. Dlatego też zastosowanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na systemie czujników, które odbierają nawet niewielkie zaburzenia w działaniu instalacji, to szansa na uniknięcie strat w produkcji energii.

Sztuczna inteligencja, jak widać, jest już powszechnie stosowana w branży fotowoltaicznej, ale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa! Przede wszystkim posiada ona ogromny potencjał w zarządzaniu produkcją prądu oraz monitorowaniu prawidłowego działania instalacji. Na razie Al ma zastosowanie przede wszystkim w systemach o dużych mocach, czyli farmach PV oraz ich zespołach. Jednakże warto mieć na uwadze, że niedługo wykorzysta się ją i w mniejszej skali, np. w instalacjach przydomowych zastosowanie sztucznej inteligencji będzie normą. Dlatego też należy z nadzieją patrzeć w przyszłość – rozwój technologii to zawsze poprawa jakości oraz wydajności, a na tym powinno zależeć każdemu!