Ocena wpływu obecnych regulacji na rozwój sektora fotowoltaicznego

Można śmiało powiedzieć, że w Polsce z roku na rok przybywa zwolenników produkcji energii ze słońca, choć zawsze znajdzie się ktoś, komu fotowoltaika nie odpowiada. Jednakże warto zauważyć, że nawet niewielkie zmiany w przepisach dotyczących planowania budowy infrastruktury PV wpływają na rozwój tego rynku w kraju. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy, jak najnowsze regulacje mogą przyczynić się do zmian w sektorze fotowoltaicznym. Czy stanowią mechanizm napędzający jego rozwój, czy może wręcz przeciwnie?

Przydomowe instalacje PV

Na początku warto skupić się na przepisach, które najbardziej dotykają producentów prywatnych. Mowa o realizacji budowy elektrowni PV o niewielkiej mocy, budowanych dla zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych. Panuje przekonanie, że ostatnio wprowadzone regulacje związane z rezygnacją z net meteringu na rzecz net bilingu mogły zmniejszyć liczbę chętnych do założenia fotowoltaiki. I choć jest w tym nieco prawdy, ponieważ zazwyczaj zmiany zniechęcają do podjęcia działania, tak jest to raczej tendencja chwilowa. Faktem jest, że dopiero planowane instalacje fotowoltaiczne, muszą zostać dopasowane do wspomnianych zmian. Dlaczego?

Wynika to przede wszystkim z konieczności opracowania nowych kalkulacji opłacalności danej inwestycji. Z pozoru zmiana wydaje się brutalna, ponieważ prosumentom nie będzie się już opłacać oddawanie nadwyżek wyprodukowanych w sezonie szczytowej produkcji prądu. Jednakże zmiany te musiały być wprowadzone, ze względu na zbyt duże obciążenie sieci krajowej. Magazynowanie energii po prostu było zbyt kosztowne dla państwa. Dlatego też aby zniechęcić prosumentów do oddawania nadwyżek do sieci, stworzony został odmienny system rozliczania.

Dopasowanie projektu to podstawa

Wspomniane powyżej zmiany tylko z pozoru są niekorzystne. Przez nie, a może dzięki nim, z czasem zaobserwowano trend na budowę instalacji z przydomowymi magazynami energii. W ten sposób sieć staje się odciążana, a prosument ostatecznie wychodzi na swoje. Co więcej, większą uwagę zwraca się na prawidłowe wymiarowanie instalacji dokładnie pod potrzeby gospodarstwa domowego. Oczywiście istnieją wady takiego działania. Przede wszystkim wiele osób będzie zwlekać z decyzją o inwestycji, ponieważ koszt założenia instalacji z magazynami energii jest znacznie wyższy niż standardowego systemu on-grid.

przetwornica

Magazyny energii coraz popularniejsze?

Warto jednak być świadomym ogromnych zalet wynikających z posiadania instalacji z magazynem energii. Przede wszystkim to możliwość korzystania z prądu podczas awarii sieci zewnętrznej. Dzięki temu można również wykorzystywać nadwyżki z fotowoltaiki na bieżąco, zużywając wyprodukowaną za dnia energię w nocy, gdy do ogniw nie docierają promienie słoneczne. Dlatego też zainteresowanie magazynami, początkowo niewielkie, teraz przybiera na sile. W dłuższej perspektywie nie przewiduje się jednak znaczącego wpływu na rynek przydomowych elektrowni z powodu przytoczonych zmian w regulacjach. Tym bardziej że system dofinansowań jest stale dopasowywany do skali wydatków, związanych z budową elektrowni wraz z magazynami energii. Inaczej sprawa ma się z farmami PV producentów energii, przekraczającymi moc 50 kWp.

Spowolnienie tempa budowy nowych elektrowni fotowoltaicznych?

Polska, tak samo jak wiele innych krajów UE, sukcesywnie dąży do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w tym z promieniowania słonecznego. Jednakże proces zgłaszania budowy jednostek o dużych mocach, które realnie mogą wpływać na poprawę sytuacji energetycznej – zarówno lokalnie jak i na skalę kraju – to kula u nogi każdego producenta. Porównując do innych państw, gdzie termin uzyskania wszelkich zgód na realizację inwestycji liczone jest w dniach, w Polsce czas ten może wydłużyć się… do roku. Gołym okiem widać więc, że jest to istotny czynnik hamujący powstawanie dużych elektrowni PV.

Duże elektrownie to duże korzyści!

Warto jednocześnie być świadomym, że budowa farm fotowoltaicznych korzystnie wpływa nie tylko na sektor energetyczny, lecz również na rozwój całej gospodarki. Dlatego też jak najszybsze usprawnienie tego procesu powinno być priorytetem dla ustawodawcy. Nic dziwnego natomiast, że pojawia się wiele firm realizujących tego typu inwestycje. Mimo pewnych utrudnień stawianie farm PV czy instalacji przemysłowych o dużej mocy jest niezwykle korzystne w Polsce. Liczne programy wspierające, w tym kredyty na atrakcyjnych warunkach, które można wliczyć w koszta kwalifikowane, pozwalają rozwinąć skrzydła jako przedsiębiorca. W ten sposób można znacząco obniżyć rachunki za energię elektryczną bądź sprzedawać ją dalej z dużym zyskiem.

Jak można zauważyć, udogodnienia prawne oraz regulacje odgrywają kluczową rolę w rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce. Doskonałym przykładem są dofinansowania dla prywatnych odbiorców. Gdyby nie one, wiele osób do teraz nie zdecydowałoby się na budowę przydomowej instalacji PV. Jednakże przed Polską jeszcze długa droga do usprawnienia procesu ewolucji energetycznej. Wdrażanie bardziej sprzyjających przepisów oraz dalsze wspieranie programami finansowymi mogą przyczynić się do osiągnięcia zadowalającego poziomu produkcji energii elektrycznej z nieograniczonego źródła, jakim są promienie słoneczne.