Ogrzewanie elektryczne z fotowoltaiki

Niezwykle ważnym tematem jest dziś ekologia oraz zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego. Każdy powinien być świadomy, że nadmierne eksploatowanie złóż surowców nieodnawialnych bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia emisji CO2, a co za tym idzie, powoduje głębokie zmiany klimatyczne. Dotykają one wszystkich mieszkańców Ziemi, dlatego każdy z nas powinien zastanowić się, w jaki sposób może zminimalizować swój udział w ocieplaniu się klimatu oraz niszczeniu natury. Jednym ze sposobów jest postawienie na odnawialne źródła energii, takie jak np. słońce. Warto jednak, oprócz energii elektrycznej, zacząć również ogrzewać domy za pomocą paneli solarnych. Jak dokładnie może wyglądać takie rozwiązanie i czy posiada ono znaczące zalety?

Warto zacząć od tego, że jakiekolwiek urządzenia i instalacje zasilane prądem nie są źródłem żadnych szkodliwych związków. Oczywiście, większość prądu w publicznej sieci energetycznej wyprodukowano w elektrowniach węglowych, dlatego korzystając z niego, poniekąd przyczyniamy się do nadmiernej emisji CO2 i szkodliwych pyłów. Istnieją natomiast metody produkcji energii elektrycznej w sposób całkowicie przyjazny dla środowiska, a mianowicie z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Co ciekawe, obserwuje się niemalże ciągły wzrost liczby gospodarstw domowych z założoną już instalacją solarną, jednak w przeważającej części takie rozwiązanie jest jedynie źródłem energii elektrycznej. W jaki sposób zatem można dodatkowo zacząć ogrzewać dom z wykorzystaniem prądu?

Panele wraz z matami grzewczymi?

Coraz częściej można spotkać się z wykorzystaniem tzw. mat grzewczych. Ich działanie można porównać do energii słonecznej, ponieważ opierają się one na promieniowaniu podczerwonym. Co ciekawe, mat tych nie trzeba koniecznie instalować w podłodze, bowiem nie bazują na zjawisku konwekcji. Produkowane przez nie promieniowanie nagrzewa przedmioty dookoła i dzięki temu temperatura w pomieszczeniu wzrasta. Co więcej, jest to idealne wyjście dla alergików, ponieważ brak ruchu ogrzewanego powietrza nie przyczynia się do unoszenia kurzu i innych drażniących drogi oddechowe drobin. Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, jedynym zadaniem, oprócz montażu, będzie podłączenie mat do źródła zasilania. W tym momencie odpowiednio wydajny układ paneli solarnych stanie się niezbędny. Ewentualne wyższe zapotrzebowanie na prąd, np. zimą, gdy wydajność systemu fotowoltaicznego naturalnie spada, można już pokrywać z sieci. Wtedy jedynie pojawią się koszty ogrzewania, pomijając oczywiście koszt założenia obu instalacji.

Połączenie paneli i pompy ciepła

pompa ciepła daikin w kotłowni

Osoby, które zdecydowały się na ogrzewanie budynku przy użyciu fotowoltaiki, na pewno wiedzą już, że jej wydajność w ciągu roku jest zmienna. Z tego względu postawienie wyłącznie na same panele może nie dawać tak wymiernych efektów jak połączenie ich z innych układem wykorzystującym naturalne źródła ciepła. Dobrym rozwiązaniem, polecanym przez specjalistów w dziedzinie energetyki i ogrzewania, jest dodatkowe zainstalowanie pompy ciepła. Urządzenie to poniekąd potrzebuje minimalnej ilości prądu do pracy, jednakże jeśli produkujemy już go z paneli, jesteśmy w stanie takie wartości dostarczyć nawet w miesiącach z niskim poziomem nasłonecznienia. Połączenie to wpływa na wzrost autokonsumpcji, a to równocześnie przyspiesza zwrot kosztów inwestycji. Dodatkowo mniej nadwyżek prądu będzie także oddawane do sieci, co w świetle nowych przepisów może wiązać się jednak ze stratami.

Idealnym rozwiązaniem takiego problemu mogłoby być zainwestowanie również w magazyny prądu elektrycznego. Dotychczas wiele osób uważało, że inwestycja w takie elementy instalacji jest zbędnym i w dodatku niemałym wydatkiem. Dziś jednak coraz więcej właścicieli mikroinstalacji decyduje się na taki krok. Warto zauważyć, że oprócz przechowywania nadwyżek energii magazyny zabezpieczają nie tylko całą instalację, ale też np. inwerter. Dodatkowo chronią przed skokami i spadkami napięcia w niezauważalny dla nas sposób. Jeśli inwestor jednak posiada duże budynki ze znacznym zapotrzebowaniem na energię, takie magazyny mogą okazać się już niezbędne.

Zastanawiając się nad założeniem fotowoltaiki, warto rozpatrzyć jej dodatkowe możliwe funkcje, takie jak właśnie ogrzewanie. Odpowiednio zoptymalizowana instalacja wraz z innymi rozwiązaniami pozwoli na zrezygnowanie z konwencjonalnych źródeł ciepła – kotłów na paliwo stałe czy gaz. W ten sposób możemy stać się właścicielami w pełni ekologicznego i samowystarczalnego domu.