Ogrzewanie z dotacją programu „Czyste Powietrze”

Niezależnie czy stawiasz nowy dom, czy też modernizujesz już istniejący budynek, możesz skorzystać ze wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Umożliwia on nawet 90-procentową dotację na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła.

Jeśli budujecie dom i szukacie wsparcia finansowego do nowej instalacji grzewczej, albo chcecie wymienić swój stary piec na paliwo stałe na nową pompę ciepła, to program „Czyste Powietrze” jest dla Was.

Czym dokładnie jest program „Czyste Powietrze”?

Oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na węgiel lub inne wysokoemisyjne paliwa stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, a także na przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku, czy wsparcie finansowe przy montażu paneli fotowoltaicznych. Całość funkcjonuje na zasadzie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego udzielanych za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).


15 maja 2020 roku wdrożono nowe rozwiązania programu, dzięki którym jest on bardziej przyjazny dla beneficjentów.


Kto może skorzystać z programu?

W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.


Podstawowe warunki uzyskania wsparcia:

 • Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.


Na co dokładnie może liczyć beneficjent i przy jakich inwestycjach?

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, np. pompy ciepła
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła


Ponieważ, jak to zwykle bywa z polskim prawodawstwem, regulamin konkursu jest bardzo obszerny i zawiły, przygotowaliśmy skrótowe informacje dotyczące opcji dofinansowania. Przede wszystkim regulamin programu dzieli beneficjentów na dwie grupy:

 • osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł - podstawowy poziom dofinansowania
 • osoby fizyczne o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa do 1400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym – podwyższony poziom dofinansowania.


Dla obu grup beneficjentów przygotowano kilka wariantów dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania - wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.


Kwota maksymalnej dotacji:

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaicznąPodstawowy poziom dofinansowania - wariant 2

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy


Kwota maksymalnej dotacji:

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaicznąPodstawowy poziom dofinansowania - wariant 3

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.


Kwota maksymalnej dotacji:

– 10 000 złPodwyższony poziom dofinansowania - wariant 1

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.


Kwota maksymalnej dotacji:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną


Podwyższony poziom dofinansowania - wariant 2

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z poniższego zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.


Kwota maksymalnej dotacji: – 15 000 złMaksymalne i minimalne koszty inwestycji

Biorąc udział w programie każdy jego uczestnik może liczyć na zwrot części poniesionych kosztów:

 • maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. (jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., to dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.)
 • minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.Doradcy firmy Pantech s.c. zapewnią wszystkim korzystającym z naszych usług merytoryczne wsparcie niezbędne do złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy do kontaktu