Złote zasady projektowania wentylacji mechanicznej

Nowoczesne budynki o różnym przeznaczeniu muszą dziś spełniać szereg standardów technicznych. Nie inaczej jest w przypadku systemów wentylacyjnych. W niezwykle szczelnych, dobrze izolowanych obiektów, wykonanych zgodnie z zasadami narzuconymi przez UE, mają one bowiem ogromne znaczenie. Choć wentylacja domowa i nie tylko taka (częściej mechaniczna niż grawitacyjna) na przestrzeni kilkudziesięciu lat znacząco się zmieniła, to jej główny cel jest od zawsze taki sam – skuteczna wymiana powietrza wewnątrz budynku. Aby jednak przybliżyć nieco temat związany z tym zagadnieniem, omówimy dziś zasady prawidłowego projektowania sprawnego układu wentylacyjnego.

stojąca klimatyzacja

Analiza technologiczna budynku

Pierwszym krokiem w drodze do założenia wentylacji jest prawidłowa ocena stanu obiektu, w którym ma ona działać. Czy zawsze w takim przypadku można zdecydować się na jej montaż? Jest to dość otwarte pytanie, bowiem doświadczeni specjaliści w dziedzinie projektowania oraz instalacji układów wymieniających powietrze mogą teoretycznie dociągnąć wentylację nawet do bardzo ukrytych pomieszczeń. Dla fachowców bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Jednakże to właśnie od prawidłowej oceny stanu obiektu zależy odpowiednie ustalenie metod i narzędzi, niezbędnych do wykonania w pełni sprawnej wentylacji. Na tym etapie możliwe jest również wstępne oszacowanie kosztów takiej inwestycji, a od dokładności omawianej analizy zależeć będzie lepsze określenie planowanych wydatków.

Im większa przestrzeń, tym więcej powietrza!

Oczywiście aby wykonać niezbędne szacunki finansowe, koniecznie należy oprzeć się o kubaturę pomieszczeń, które będą obsługiwane przez instalację. Nie trzeba zapewne w tym miejscu wspominać, że koszty zawsze się zwiększają wraz ze wzrostem objętości powietrza wymagającego wymiany. Jednakże na tym etapie wystarczą stworzone już wcześniej schematy budynku, zawierające wszelkie dane niezbędne do obliczeń. Co jeszcze ma wpływ na wyliczenie kosztów inwestycji? Mianowicie cechy szczególne projektowanego układu.

wentylacja mechaniczna

Wyznaczanie funkcji pomieszczeń

Kolejnym etapem, który jest niezwykle istotny w procesie projektowania układu wentylacji, to należyte oznaczenie poszczególnych pomieszczeń. Pomaga to w podejmowaniu dalszych decyzji związanych z projektem wentylacji. Przede wszystkim trzeba przeanalizować, które strefy budynku mają podobne przeznaczenie. Doskonałym przykładem są różnice pomiędzy tzw. pomieszczeniami brudnymi a czystymi. Z taką nomenklaturą spotkać można się np. w szpitalach, ośrodkach badawczych czy zakładach produkcyjnych. Wtedy też koniecznością jest opracowanie oddzielnych układów, które będą wymieniać i filtrować powietrze w różnym stopniu, a także często z wykorzystaniem odmiennych metod. Wszystko zależy od tego, jak czyste ono musi być oraz czy zanieczyszczenia pochodzące z danego pomieszczenia mogą je opuścić i trafić do atmosfery. Natomiast wspólny system kanałów wentylacyjnych może dotyczyć pomieszczeń socjalnych, sal konferencyjnych bądź stref typu open space. Jest to bowiem standardowa przestrzeń, niewymagająca specyficznych warunków powietrznych.

Aby ciepło nie uciekało

Wentylacja mechaniczna, którą dziś w większości się wykonuje, powinna być wyposażona w specjalny wymiennik, zwany rekuperatorem. Pozbawiona go, przyczynia się do sporych strat termicznych. Choć jeszcze nie wszędzie można spotkać się z wykorzystaniem tej technologii, to coraz więcej osób zauważa jej istotny wpływ na oszczędności związane z ogrzewaniem w ciągu roku. Bo trzeba pamiętać, że powietrze zawsze jest nośnikiem energii cieplnej, a uciekając z budynku, zabiera je ze sobą. Ogrzewając więc dom pozbawiony rekuperatora, np. piecem na pellet, można dosłownie stwierdzić, że puszcza się fundusze z dymem. Stąd też dobry projekt wentylacji mechanicznej powinien przewidywać założenie wymiennika ciepła.

To kilka z wielu istotnych aspektów, na które należy zwrócić uwagę podczas planowania montażu systemu wymiany powietrza w budynku. Jak widać, odpowiednio zaprojektowany układ wentylacji musi uwzględniać wiele czynników, które w ostateczności mogą mieć ogromny wpływ na jego prawidłowe działanie. Z tego powodu każdy specjalista zajmujący się realizacją tego typu zadań powinien posiadać właściwe doświadczenie oraz uwzględniać sprawdzone już wcześniej, dobre praktyki projektowe. Jeśli natomiast stworzy się na tej podstawie wentylację spełniającą wszystkie założenia techniczne, można z całą stanowczością stwierdzić, że zadanie zostało wykonane, jak należy!